Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

RNDr. Veronika Pinková Gajdošová, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • LORENCOVÁ, Lenka - PINKOVÁ GAJDOŠOVÁ, Veronika - HRONČEKOVÁ, Štefánia - AGUEDO, Juvissan - BERTÓK, Tomáš - KASÁK, Peter - TKÁČ, Ján. 2D MXENE COMPOSITES BASED INTERFACES FOR ULTRASENSITIVE CANCER BIOMARKERS NANOBIOSENSING. In 75. Zjazd chemikov. - Bratislava : Edičná rada tvorená predstaviteľmi chemického a farmaceutického priemyslu v súčinnosti so SChemS, SAV a ASCHFS., p. 136-137. ISSN 1336-7242. (75. zjazd chemikov) Typ: AFH
  • TKÁČ, Ján - BERTÓK, Tomáš - JÁNÉ, Eduard - HÍREŠ, Michal - LORENCOVÁ, Lenka - PINKOVÁ GAJDOŠOVÁ, Veronika - ĎATKOVÁ, Anna - VRÁBLOVÁ, Veronika. Analysis of Glycans for Disease Diagnostic. In CECE 2023 : 18th International Interdisciplinary. - Brno, 2023, p. 24. ISBN 978-80-908154-0-7. (18th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis) Typ: AFG
  • TKÁČ, Ján - BERTÓK, Tomáš - JÁNÉ, Eduard - HÍREŠ, Michal - LORENCOVÁ, Lenka - PINKOVÁ GAJDOŠOVÁ, Veronika - ĎATKOVÁ, Anna - VRÁBLOVÁ, Veronika. Disease diagnostics by anylysis of glycans. In XXVII Biochemistry Congres : of Slovak and Czech societies for biochemistry and molecular biology with cooperation of Hungarian and Ukrainian biochemical societies. - Lamačská cesta 8/A, 840 05 Bratislava : Lovak Centre of cientific and Technical Information, p. 79. ISBN 978-80-8240-047-5. (50 years of Recombinant DNA- Past, Present, Future : FEBS + meeting) Typ: AFH
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus