Information Page of SAS Employee

Mgr. Katarína Badžgoňová - publications

Publishing Activity in Year 2019

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Year:

Select a category:

  • BADŽGOŇOVÁ, Katarína. České literárne krajiny 19. storočia. In Slovenčinár : časopis Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny, 2018, roč. 5, č. 3, s. 51. ISSN 1339-4908. Recenzia na: Krajiny tvořené slovy. K topologii české literatury devatenáctého století / Martin Tomášek. - Praha : Dokořán, 2016. Type: EDI
  • BADŽGOŇOVÁ, Katarína. Mongin, Olivier: Urbánní situace. Město v čase globalizace. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2019, roč. 66, č. 2, s. 153-156. ISSN 0037-6973. Recenzia na: Urbánní situace. Město v čase globalizace / Olivier Mongin. - Praha : Karolinum, 2017. Type: EDI
  • BADŽGOŇOVÁ, Katarína. Slasti a strasti slovanského podnikateľa. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 2, s. 28-29. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Hymna demokratickej mládeže / Žadan, Serhi. - Bratislava : OZ BRAK, 2018. Type: EDI
  • BADŽGOŇOVÁ, Katarína. Strasti a slasti slovenského podnikateľa. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 2, s. 28-29. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Hymna demokratickej mládeže / Serhij Žadan. - Bratislava : OZ Brak, 2018. Type: EDI
  • BADŽGOŇOVÁ, Katarína. Pamäť literárnej vedy: Vladimír Petrík. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2019, roč. 66, č. 3, s. 245-246. ISSN 0037-6973. Type: EDJ
  • BADŽGOŇOVÁ, Katarína. Pamäť literárnej vedy: Vladimír Petrík. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2019, roč. 66, č. 3, s. 245-246. ISSN 0037-6973. Type: EDJ
  • BADŽGOŇOVÁ, Katarína. Modernizmus v slovenskej literatúre 1900 – 1948. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2019, roč. 66, č. 1, s. 65-66. ISSN 0037-6973. Type: GII

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus