Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Eva Palkovičová, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • PALKOVIČOVÁ, Eva. Marína Miloslava Hodžová, pisateľka listov (Viliamovi Paulinymu-Tóthovi) = Marína Miloslava Hodžová, a writer of letters (to Viliam Pauliny-Tóth). In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2023, roč. 70, č. 4, s. 394-411. (2022: 0.1 - IF, 0.126 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0037-6973. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.4.4 (VEGA 2/0021/20 : Národnoobrodenecké reprezentácie - mody realizácie, transgresie a tranzície) Typ: ADNB
  • PALKOVIČOVÁ, Eva. Génius či strašidlo? John Milton po druhé. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 3, s. 24-25. ISSN 1210-1982. Typ: BDF
  • PALKOVIČOVÁ, Eva. Angažovaní, depresívni, humorní aj spirituálni. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 2, s. 36. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Rozhovory s osobnosťami literatúry 70. rokov / The Paris Review. - Bratislava : Brak, 2022. Typ: EDI
  • PALKOVIČOVÁ, Eva. Truhlářová, Jana: Dlhá cesta k porozumeniu. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2023, roč. 70, č. 3, s. 322-324. (2022: 0.1 - IF, 0.126 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Dlhá cesta k porozumeniu. Emile Zola, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant v slovenskej literatúre a kritike / Jana Truhlářová. - Bratislava : Veda, 2021. Typ: EDI
  • PALKOVIČOVÁ, Eva. Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 4, s. 5. ISSN 1210-1982. Typ: EDJ
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus