Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Eva Palkovičová PhD.

Národné projekty

* Medzi normou a transgresiou: „zóny kontaktu“ v slovenskej literatúre 19. storočia

-

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Taranenková Ivana PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ