Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Martin Šugár

Medzinárodné projekty

* AdriaArray na Slovensku

Adria Array in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Csicsay Kristián PhD.


Národné projekty

* Súčasná a historická seizmická aktivita v zdrojovej oblasti Malé Karpaty

Recent and historical seismic activity in the Little Carpathians Mts. source zone

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Csicsay Kristián PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ