Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Ing. Lucia Pažitná, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BARALIĆ, Marko** - ROBAJAC, Dragana - PEZENIĆ, Ana - BRKOVIĆ, Voin - GLIGORIJEVIĆ, Nikola - BONTIĆ, Ana - PAVLOVIĆ, Jelena - NIKOLIĆ, Jelena - MILJUŠ, Goran - DOBRIJEVIĆ, Zorana - ŠUNDERIĆ, Miloš - PAŽITNÁ, Lucia - KATRLÍK, Jaroslav - NEDIĆ, Olgica - LAUŠEVIĆ, Mirjana*. Significance of 1,25-Dihydroxyvitamin D3 on Overall Mortality in Peritoneal Dialysis Patients with COVID-19. In Nutrients, 2023, vol. 15, art. no. 2050. (2022: 5.9 - IF, Q1 - JCR, 1.291 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2072-6643. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/nu15092050 Typ: ADMA
  • BARALIĆ, Marko* - PAŽITNÁ, Lucia* - BRKOVIĆ, Voin - LAUŠEVIĆ, Mirijana - GLIGORIJEVIĆ, Nikola - KATRLÍK, Jaroslav - NEDIĆ, Olgica - ROBAJAC, Dragana**. Prediction of Mortality in Patients on Peritoneal Dialysis Based on the Fibrinogen Mannosylation. In Cells, 2023, vol. 12, no. 3, art. no. 12030351. (2022: 6 - IF, Q2 - JCR, 1.537 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4409. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cells12030351 Typ: ADMA
  • KIANIČKOVÁ, Kristína - PAŽITNÁ, Lucia - KUNDALIA, Paras - PAKANOVÁ, Zuzana - NEMČOVIČ, Marek - BARÁTH, Peter - KATRLÍKOVÁ, Eva - ŠUBA, Ján - TREBATICKÁ, Jana - KATRLÍK, Jaroslav**. Alterations in the Glycan Composition of Serum Glycoproteins in Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. In International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, art. no. 8745. (2022: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 1.154 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms24108745 Typ: ADCA
  • KIANIČKOVÁ, Kristína - PAŽITNÁ, Lucia - PAKANOVÁ, Zuzana - KVĚTOŇ, Filip - BABÁL, P. - DUARTE, HO - REIS, CA - BARÁTH, Peter - KATRLÍK, Jaroslav. Glycan analysis of lung tissue: in relation with COVID-19 disease. In Glyco Bio Tec 2023. - Magdeburg, Nemecko : Max planck institute for dynamics of complex technical systems Magdeburg, 2023, p. 92. (Glyco Bio tec 2023) Typ: GII
  • KUNDALIA, Paras - PAŽITNÁ, Lucia - KIANIČKOVÁ, Kristína - JÁNÉ, Eduard - LORENCOVÁ, Lenka - KATRLÍK, Jaroslav**. A Holistic 4D Approach to Optimize Intrinsic and Extrinsic Factors Contributing to Variability in Microarray Biosensing in Glycomics. In Sensors, 2023, vol. 23, art. no. 5362. (2022: 3.9 - IF, Q2 - JCR, 0.764 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1424-8220. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/s23125362 Typ: ADCA
  • KUNDALIA, Paras - KIANIČKOVÁ, Kristína - PAŽITNÁ, Lucia - BYSTRICKÝ, Branislav - KATRLÍK, Jaroslav. Microarray Optimizations for High-Throughput Glycoprofiling of Cancer Sera. In Študentská vedecká konferencia 2023 : zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 766 - 771. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023. Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD
  • KUNDALIA, Paras - KIANIČKOVÁ, Kristína - PAŽITNÁ, Lucia - BYSTRICKÝ, Branislav - KATRLÍK, Jaroslav**. Crucial Parameters in Lectin-Based Glycoprotein Microarray and Application in Cancer Sera Glycoprofiling. In Porto cancer : Abstract book. XXIX. - Univerzita Porto, p. 80. (Glycosylation in tumour biology and ITS Clinical Implications: : The Cancer bittersweet portrait) Typ: AFG
  • KUNDALIA, Paras - KIANIČKOVÁ, Kristína - JÁNÉ, Eduard - PAŽITNÁ, Lucia - BYSTRICKÝ, Branislav - KATRLÍK, Jaroslav. Methodical approach to design and optimize microarrays for efficient and high- throughput glycoprofiling and application in cancer sera glycoprofiling. In Glyco Bio Tec 2023. - Magdeburg, Nemecko : Max planck institute for dynamics of complex technical systems Magdeburg, 2023, p. 75. (Glyco Bio tec 2023) Typ: GII
  • PAKANOVÁ, Zuzana - KIANIČKOVÁ, Kristína - PANČÍK, Filip - PAŽITNÁ, Lucia - KVĚTOŇ, Filip - NEMČOVIČ, Marek - JANEGA, Pavol - JANEGOVÁ, Andrea - MUCHA, Ján - BARÁTH, Peter - KATRLÍK, Jaroslav. Optimalization of lung tissue N-glycoprofile analysis. In Eurocarb 21, p. 499. Dostupné na internete: https://www.eurocarb2023.com/wp-content/uploads/2023/Abstract-book/Eurocarb21-Abstract-Book-1.pdf (The 21st European Carbohydrate Symposium) Typ: GII
  • PAŽITNÁ, Lucia - KIANIČKOVÁ, Kristína - KUNDALIA, Paras - MILJUŠ, Goran - PEZENIĆ, Ana - ČETIĆ, Danilo - BARALIĆ, Marko - NEDIĆ, Olgica - KATRLÍK, Jaroslav. Transferrin glycoprofilling in cancerous and non-cancerous samples by lectin-based glycoprotein microarray method. In Porto cancer : Abstract book. XXIX. - Univerzita Porto, p. 54. (Glycosylation in tumour biology and ITS Clinical Implications: : The Cancer bittersweet portrait) Typ: AFG
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus