Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Monika Tatarková PhD.

Medzinárodné projekty

* Novel Ultra-High Temperature Ceramic Matrix Cpmposites for Application in Harsh Aerospace Environments

Novel Ultra-High Temperature Ceramic Matrix Cpmposites for Application in Harsh Aerospace Environments

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2026
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter PhD.

* SIMBA - Sodík-iónové a sodík-kovové batérie novej generácie pre efektívne a udržateľné uskladnenie energie

Sodium-Ion and sodium Metal Batteries for efficient and sustainable next-generation energy storage

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Lenčéš Zoltán PhD.

* JoinHEC - Vývoj nových metód spájania vysoko-entropických keramických materiálov

Development of new joining methods for high entropy ceramics

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter PhD.


Národné projekty

* Elektromagnetické tienenie funkčne gradientných vrstevnatých kompozitov na báze SiC s prídavkom grafénu a uhlíkových nanorúrok

Electromagnetic shielding properties of functionally graded layered SiC-graphene and SiC-carbon nanotubes composites

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hanzel Ondrej PhD.

In-situ tvorba bioaktívneho funkčne gradientného nitridu kremičitého počas spekania v elektrickom poli

The in-situ formation of bioactive functionally graded silicon nitride by field assisted sintering

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tatarková Monika PhD.

* ADHEC - Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie

New high-entropy ceramic materials for advanced applications

Doba trvania: 1.8.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.

* NEOCAR - Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou

Novel enhanced oxidation-resistant ultra-high temperature carbides

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kovalčíková Alexandra PhD.

* ComCer - Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie

Development of new compositionally-complex ceramics for extreme applications

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter PhD.

Celkový počet projektov: 8

Poznámka: * spoluriešiteľ