Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Filip Pančík PhD.

Medzinárodné projekty

* Charakterizácia geneticky modifikovaných PMM2-CDG fibroblastov ako nástroj pre objasnenie molekulárnej podstaty ochorenia a vývoj terapeutických prístupov

Characterization of engineered PMM2-CDG fibroblasts as tools for deciphering the molecular basis of the disease and developing therapeutic approaches

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pakanová Zuzana PhD.


Národné projekty

* COMPLEXYZYMES - Mikrobiálne enzýmy rozkladu komplexných štruktúr rastlinných xylánov

Microbial enzymes degrading complex structures of plant xylans

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Puchart Vladimír PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ