Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Juraj Koči PhD.

Národné projekty

Štúdium diverzity a interakcií mikrobiómu kliešťov Ixodes ricinus s vírusom kliešťovej encefalitídy

Study of diversity and interactions of Ixodes ricinus tick microbiome with the tick-borne encephalitis virus

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Koči Juraj PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ