Information Page of SAS Employee

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. - publications

Publishing Activity in Year 2020

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Year:

Select a category:

  • ČIERNA, Zuzana* - MIŠKOVSKÁ, V.* - ROŠKA, Jan* - JURKOVIČOVÁ, Dana* - BORSZÉKOVÁ PULZOVÁ, Lucia* - ŠESTÁKOVÁ, Zuzana - HURBANOVÁ, Lenka - MACHALEKOVÁ, K. - CHOVANEC, Michal - REJLEKOVÁ, Katarína - SVETLOVSKÁ, D. - KAĽAVSKÁ, Katarína - KAJO, Karol - BABÁL, Pavel - MARDIAK, Jozef - WARD, Thomas A. - MEGO, Michal - CHOVANEC, Miroslav**. Increased levels of XPA might be the basis of cisplatin resistance in germ cell tumours. In BMC Cancer, 2020, vol. 20, no. 1, art.no. 17. (2019: 3.150 - IF, Q3 - JCR, 1.186 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1471-2407. Dostupné na internete: <https://bmccancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12885-019-6496-1>(APVV-0016-11 : Identifikácia biomarkerov asociovaných s rezistenciou na chemoterapiu u testikulárnych nádorov z germinaatívnych buniek. APVV-15-0086 : Identifikácia biomarkerov asociovaných s neskorou toxicitou chemoterapie u germinatívnych nádorov testis. APVV-17-0384 : Testikulárne nádory zo zárodočných buniek rezistentné na cisplatinu: ich premena na liečiteľné ochorenie. VEGA 2/0108/17 : Je oprava DNA zodpovedná za dobrú liečiteľnosť testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek?. VEGA 1/0043/18 : Využitie modelových systémov pre štúdium mechanizmov rezistencie asociovaných so zlynaím chemoterapeutickej liečby u pacientov s testikulárnymi nádormi zo zárodočných buniek. VEGA 2/0053/19 : Identifikácia biomarkerov rezistencie na chemoterapiu cisplatinou pri nádoroch urogenitálneho traktu). Type: ADCA
  • KAĽAVSKÁ, Katarína - KUČEROVÁ, Lucia** - SCHMIDTOVÁ, Silvia - CHOVANEC, Michal - MEGO, Michal. Cancer stem cell niche and immune-active tumor microenvironment in testicular germ cell tumors. In Tumor microenvironments in organs : from brain to the skin - Part A. - Switzerland : Springer Nature, 2020, p. 111-121. (2019: 2.450 - IF, Q2 - JCR, 0.678 - SJR, Q2 - SJR). ISBN 978-3-030-36213-3. Advances in experimental medicine and biology, 2020, vol. 1226, p. 111-121. (2019: 2.450 - IF, Q2 - JCR, 0.678 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0065-2598. Type: AECA
  • ŠESTÁKOVÁ, Zuzana* - KAĽAVSKÁ, Katarína* - SMOLKOVÁ, Božena* - MIŠKOVSKÁ, V. - REJLEKOVÁ, Katarína - SYCOVA MILA, Zuzana - PALACKA, Patrik - OBERTOVÁ, Jana - HOLÍČKOVÁ, Andrea - HURBANOVÁ, Lenka - JURKOVIČOVÁ, Dana - ROŠKA, Jan - GOFFA, Eduard - SVETLOVSKÁ, D. - CHOVANEC, Michal - MARDIAK, Jozef - MEGO, Michal* - CHOVANEC, Miroslav*. DNA damage measured in blood cells predicts overall and progression-free survival in germ cell tumour patients. In Mutation Research-Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 2020, vol. 854-855, art.no. 503200. (2019: 2.506 - IF, Q2 - JCR, 0.654 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1383-5718.(VEGA 2/0108/17 : Je oprava DNA zodpovedná za dobrú liečiteľnosť testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek?. VEGA 1/0043/18 : Využitie modelových systémov pre štúdium mechanizmov rezistencie asociovaných so zlynaím chemoterapeutickej liečby u pacientov s testikulárnymi nádormi zo zárodočných buniek. VEGA 2/0053/19 : Identifikácia biomarkerov rezistencie na chemoterapiu cisplatinou pri nádoroch urogenitálneho traktu. APVV-15-0086 : Identifikácia biomarkerov asociovaných s neskorou toxicitou chemoterapie u germinatívnych nádorov testis. APVV-17-0384 : Testikulárne nádory zo zárodočných buniek rezistentné na cisplatinu: ich premena na liečiteľné ochorenie. 2019/57-BMCSAV-1 : Molekulárne biomarkery relapsu pri seminómoch klinického štádia I). Type: ADMA

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus