Informačná stránka zamestnanca SAV

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • ČIERNA, Zuzana* - MIŠKOVSKÁ, V.* - ROŠKA, Jan* - JURKOVIČOVÁ, Dana* - BORSZÉKOVÁ PULZOVÁ, Lucia* - ŠESTÁKOVÁ, Zuzana - HURBANOVÁ, Lenka - MACHALEKOVÁ, K. - CHOVANEC, Michal - REJLEKOVÁ, Katarína - SVETLOVSKÁ, D. - KAĽAVSKÁ, Katarína - KAJO, Karol - BABÁL, Pavel - MARDIAK, Jozef - WARD, Thomas A. - MEGO, Michal - CHOVANEC, Miroslav**. Increased levels of XPA might be the basis of cisplatin resistance in germ cell tumours. In BMC Cancer, 2020, vol. 20, no. 1, art.no. 17. (2019: 3.150 - IF, Q3 - JCR, 1.186 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1471-2407. Dostupné na internete: <https://bmccancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12885-019-6496-1>(APVV-0016-11 : Identifikácia biomarkerov asociovaných s rezistenciou na chemoterapiu u testikulárnych nádorov z germinaatívnych buniek. APVV-15-0086 : Identifikácia biomarkerov asociovaných s neskorou toxicitou chemoterapie u germinatívnych nádorov testis. APVV-17-0384 : Testikulárne nádory zo zárodočných buniek rezistentné na cisplatinu: ich premena na liečiteľné ochorenie. VEGA 2/0108/17 : Je oprava DNA zodpovedná za dobrú liečiteľnosť testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek?. VEGA 1/0043/18 : Využitie modelových systémov pre štúdium mechanizmov rezistencie asociovaných so zlynaím chemoterapeutickej liečby u pacientov s testikulárnymi nádormi zo zárodočných buniek. VEGA 2/0053/19 : Identifikácia biomarkerov rezistencie na chemoterapiu cisplatinou pri nádoroch urogenitálneho traktu). Typ: ADCA
  • KAĽAVSKÁ, Katarína - KUČEROVÁ, Lucia** - SCHMIDTOVÁ, Silvia - CHOVANEC, Michal - MEGO, Michal. Cancer stem cell niche and immune-active tumor microenvironment in testicular germ cell tumors. In Tumor microenvironments in organs : from brain to the skin - Part A. - Switzerland : Springer Nature, 2020, p. 111-121. (2019: 2.450 - IF, Q2 - JCR, 0.678 - SJR, Q2 - SJR). ISBN 978-3-030-36213-3. Advances in experimental medicine and biology, 2020, vol. 1226, p. 111-121. (2019: 2.450 - IF, Q2 - JCR, 0.678 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0065-2598. Typ: AECA
  • ŠESTÁKOVÁ, Zuzana* - KAĽAVSKÁ, Katarína* - SMOLKOVÁ, Božena* - MIŠKOVSKÁ, V. - REJLEKOVÁ, Katarína - SYCOVA MILA, Zuzana - PALACKA, Patrik - OBERTOVÁ, Jana - HOLÍČKOVÁ, Andrea - HURBANOVÁ, Lenka - JURKOVIČOVÁ, Dana - ROŠKA, Jan - GOFFA, Eduard - SVETLOVSKÁ, D. - CHOVANEC, Michal - MARDIAK, Jozef - MEGO, Michal* - CHOVANEC, Miroslav*. DNA damage measured in blood cells predicts overall and progression-free survival in germ cell tumour patients. In Mutation Research-Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 2020, vol. 854-855, art.no. 503200. (2019: 2.506 - IF, Q2 - JCR, 0.654 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1383-5718.(VEGA 2/0108/17 : Je oprava DNA zodpovedná za dobrú liečiteľnosť testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek?. VEGA 1/0043/18 : Využitie modelových systémov pre štúdium mechanizmov rezistencie asociovaných so zlynaím chemoterapeutickej liečby u pacientov s testikulárnymi nádormi zo zárodočných buniek. VEGA 2/0053/19 : Identifikácia biomarkerov rezistencie na chemoterapiu cisplatinou pri nádoroch urogenitálneho traktu. APVV-15-0086 : Identifikácia biomarkerov asociovaných s neskorou toxicitou chemoterapie u germinatívnych nádorov testis. APVV-17-0384 : Testikulárne nádory zo zárodočných buniek rezistentné na cisplatinu: ich premena na liečiteľné ochorenie. 2019/57-BMCSAV-1 : Molekulárne biomarkery relapsu pri seminómoch klinického štádia I). Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus