Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Andrej Herzáň PhD.

Národné projekty

DefectoLarge - Neutrónová defektoskopia perspektívnych tepelných výmenníkov

Neutron Radiography for Advanced Heat Exchangers

Doba trvania: 1.7.2023 - 31.12.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Herzáň Andrej PhD.

* Tvarová koexistencia v izotopoch zlata

Shape coexistence in odd-Au isotopes

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2026
Program: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Venhart Martin PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ