Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

PhDr. Daniela Vacek, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • GLAVANIČOVÁ, Daniela. A Heretical Defence of the Unity of Form and Content. In Estetika : the european journal of aesthetics, 2022, vol. 59, no. 1, pp. 33-47. (2021: 0.110 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2571-0915. Dostupné na: https://doi.org/10.33134/eeja.207 (VEGA č. 2/0117/19 : Logika, epistemológia a metafyzika fikcie) Typ: ADCB
  • GLAVANIČOVÁ, Daniela - JARMUŻEK, Tomasz - KLONOWSKI, Mateusz - KULICKI, Piotr. Tableaux for some deontic logics with the explicit permission operator. In Bulletin of the Section of Logic, 2022, vol. 51, no. 2, pp. 281-295. (2021: 0.551 - SJR, Q1 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 0138-0680. Dostupné na: https://doi.org/10.18778/0138-0680.2022.11 (VEGA č. 2/0125/22 : Zodpovednosť a modálna logika) Typ: ADMB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus