Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

PhDr. Daniela Glavaničová, PhD.

vedecký pracovník, corner editor pre Organon F
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: neuvedený
Výskumné zameranie:
fikcia, hyperintenzionalita, deontická logika, logika zodpovednosti
ORCID:
Číslo ORCID