Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana - LYÓCSA, Štefan - ŠTEFÁNIK, Miroslav**. Online job vacancy attractiveness : Increasing views, reactions and conversions. In Electronic Commerce Research and Applications, 2022, vol. 55, september-October, art. no 101192. (2021: 5.622 - IF, Q1 - JCR, 1.365 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1567-4223. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.elerap.2022.101192 (VEGA č. 2/0150/21 : Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach. APVV-21-0360 : Aplikácie metód strojového učenia na podporu tvorby politík trhu práce) Typ: ADCA
  • KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana - HORVÁTOVÁ, Eva - LYÓCSA, Štefan** - GERNÁT, Peter. New Credit Drivers : Results from a Small Open Economy. In Eastern European Economics, 2022, vol. 60, iss. 1, pp. 79-112. (2021: 1.365 - IF, Q3 - JCR, 0.311 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0012-8775. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/00128775.2021.1990084 (APVV-18-0335 : Systémové riziko na finančných trhoch: prepojenia medzi finančnými inštitúciami) Typ: ADCA
  • LICHNER, Ivan** - LYÓCSA, Štefan - VÝROSTOVÁ, Eva. Nominal and discretionary household income convergence : The effect of a crisis in a small open economy. In Structural Change and Economic Dynamics, 2022, vol. 61, pp. 18-31. (2021: 5.059 - IF, Q1 - JCR, 1.152 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0954-349X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.strueco.2022.02.004 (APVV-18-0335 : Systémové riziko na finančných trhoch: prepojenia medzi finančnými inštitúciami. APVV-20-0621 : Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť) Typ: ADCA
    Citácie:
    [1.1] XU, Weibin - LAU, Chi Keung Marco - ZHANG, Dongna - OKE, Oladoke. Testing the Club Convergence Dynamics of the COVID-19 Vaccination Rates Across the OECD Countries. In FRONTIERS IN PUBLIC HEALTH, 2022, vol. 10, no., pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.872561., Registrované v: WOS
  • LUČIVJANSKÁ, Katarína - LYÓCSA, Štefan - RADVANSKÝ, Marek - ŠIRAŇOVÁ, Mária**. Return adjusted charge ratios : What drives fees and costs of pension schemes? In Finance Research Letters, 2022, vol. 48, art. no. 102954. (2021: 9.848 - IF, Q1 - JCR, 2.007 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1544-6123. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.102954 (APVV-18-0335 : Systémové riziko na finančných trhoch: prepojenia medzi finančnými inštitúciami. VEGA č. 2/0101/21 : Nelegitímne toky kapitálu a externé makroekonomické nerovnováhy) Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus