Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Zuzana Timčíková, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • TIMČÍKOVÁ, Zuzana. Authenticity in Authorial Works of Devised Theatre: Approaches of the Millennials. In Amfiteater : Journal of Performing Arts Theory, 2022, vol. 10, no. 1, p. 180-192. ISSN 1855-4539. Dostupné na: https://doi.org/10.51937/Amfiteater-2022-1/180-196 Typ: ADMB
  • TIMČÍKOVÁ, Zuzana. Current Starting Points to Audience Development in Slovak Theatres. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2022, vol. 70, no. 3, p. 282 - 295. (2021: 0.158 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0019 (Vega 2/0110/19 : Poetiky súčasného scénického umenia) Typ: ADNB
  • TIMČÍKOVÁ, Zuzana. Obrazy duše dnešných „teens“ a „twenties“ – viac než len generačná výpoveď. In Monitoring divadiel na Slovensku, 2. 5. 2022. ISSN 2454-0129. Dostupné na internete: https://monitoringdivadiel.sk/obrazy-duse-dnesnych-teens-a-twenties-viac-nez-len-generacna-vypoved/ Typ: EDI
  • TIMČÍKOVÁ, Zuzana. Meditácia nad počiatkom dialógu. In k o d : konkrétne o divadle, 2022, roč. 16, č. 2, s. 20-24. ISSN 1337-1800. Typ: EDI
  • TIMČÍKOVÁ, Zuzana. (Televízne) mánie nového milénia – umrieť či ostať žiť? In Monitoring divadiel na Slovensku, 31. 5. 2022. ISSN 2454-0129. Dostupné na internete: https://monitoringdivadiel.sk/televizne-manie-noveho-milenia-umriet-ci-ostat-zit/ Typ: EDI
  • TIMČÍKOVÁ, Zuzana. Manifesty tolerancie, obžaloba fanatikov a odvážne slová Bohu. In MLOKi : mladí o kultúre inak, 16. 3. 2022. ISSN 1339-8113. Dostupné na internete: https://mloki.sk/manifesty-tolerancie-obzaloba-fanatikov-a-odvazne-slova-bohu/ Typ: EDI
  • TIMČÍKOVÁ, Zuzana. Home sweet home. In MLOKi : mladí o kultúre inak, 6. 5. 2022. ISSN 1339-8113. Dostupné na internete: https://mloki.sk/home-sweet-home/ Typ: EDI
  • TIMČÍKOVÁ, Zuzana. Ja som sebe najmilšia osoba. In Monitoring divadiel na Slovensku, 22. 3. 2022. ISSN 2454-0129. Dostupné na internete: https://monitoringdivadiel.sk/ja-som-sebe-najmilsia-osoba/ Typ: EDI
  • TIMČÍKOVÁ, Zuzana. Hlasy mladej generácie : centralizovaná a nedramatická Nová dráma. In Svět a divadlo : časopis o světě divadla a divadle světa, 2022, roč. 33, č. 4, s. 95-105. ISSN 0862-7258. Typ: EDI
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus