Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

RNDr. Katarína Čunderlíková, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • ČUNDERLÍKOVÁ, Katarína. On Another Type of Convergence for Intuitionistic Fuzzy Observables. In Mathematics, 2024, vol. 12, iss. 1, art. no. 127. ISSN 2227-7390. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/math12010127 (VEGA 2/0122/23 : Viachodnotové modely neurčitosti) Typ: ADCA
  • ČUNDERLÍKOVÁ, Katarína. Almost uniformly convergence on MV-algebra of intuitionistic fuzzy sets. In Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets, 2023, vol. 29, no. 4, pp. 335-342. ISSN 1310-4926. Dostupné na: https://doi.org/10.7546/nifs.2023.29.4.335-342 (VEGA 2/0122/23 : Viachodnotové modely neurčitosti) Typ: ADEB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus