Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Juraj Szabó PhD.

Medzinárodné projekty

Príprava ZnTiO3, ZnO and (YGd)2O3: Eu keramiky konvenčným spekaním a spekaním pomocou pulzného elektrického prúdu

Preparation of ZnTiO, ZnO and (YGd)203: Eu ceramic with conventional and Pulse electric current sintering technique

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Szabó Juraj PhD.


Národné projekty

* HERO - Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a palivové články

-

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baťková Marianna PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ