Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Juraj Szabó PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* SEMOD-75 - Nanokompozitný materiál pre balistickú ochranu
-
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Puchý Viktor PhD.
Doba trvania: 1.5.2019 - 31.8.2021
* Príprava a vývoj nanokryštalického kompozitu na báze Cu určeného pre vysokoteplotné aplikácie
Preparation and development of nanocrystalline Cu-based composite for high-temperature applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Milkovič Ondrej PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ