Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Ing. Michal Híreš, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • KOŠÚTOVA, Natália - LORENCOVÁ, Lenka** - HÍREŠ, Michal - JÁNÉ, Eduard** - OROVČÍK, Ľubomír - KOLLÁR, Jozef - KOZICS, Katarína - GÁBELOVÁ, Alena** - UKRAINTSEV, Egor** - REZEK, Bohuslav** - KASAK, Peter** - ČERNOCKÁ, Hana** - OSTATNÁ, Veronika - BLAHUTOVÁ, Jana - VIKARTOVSKÁ, Alica - BERTÓK, Tomáš** - TKÁČ, Ján**. Negative charge-carrying glycans attached to exosomes derived from benign and cancerous prostate cell lines as novel liquid biopsy marker. In Sensors, 2024, vol. 24, art.no. 1128. (2023: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 0.786 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1424-8220. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/s24041128 Typ: ADCA
  • TKÁČ, Ján - BERTÓK, Tomáš - JÁNÉ, Eduard - HÍREŠ, Michal - LORENCOVÁ, Lenka - PINKOVÁ GAJDOŠOVÁ, Veronika - ĎATKOVÁ, Anna - VRÁBLOVÁ, Veronika. Glycosylation as a Tool for Biomarker Discovery in Cancer using Exosomes. In MSB 2024. 40.40th International Symposium on Microscale Separations and Bioanalysis. - Brno, Česká republika : Ústav analytickej chémie, Akademie věd České republiky, p. (MSB 2024 : 40th International Symposium on Microscale Separations and Bioanalysis) Typ: AFG
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus