Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Ing. Michal Híreš, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • HRONČEKOVÁ, Štefánia - LORENCOVÁ, Lenka - BERTÓK, Tomáš - HÍREŠ, Michal - JÁNÉ, Eduard - BUČKO, Marek - KASAK, Peter - TKÁČ, Ján**. Amperometric Miniaturised Portable Enzymatic Nanobiosensor for the Ultrasensitive Analysis of a Prostate Cancer Biomarker. In Journal of Functional Biomaterials, 2023, vol. 14, no. 3, art. no. 161. (2022: 4.8 - IF, Q2 - JCR, 0.637 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2079-4983. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/jfb14030161 Typ: ADCA
  • KOŠÚTOVA, Natália - HÍREŠ, Michal - KOZICS, Katarína - GÁBELOVÁ, Alena - BERTÓK, Tomáš - TKÁČ, Ján. Štúdium vlastností exozómov a ich potenciál v diagnostike rakoviny prostaty. In Študentská vedecká konferencia 2023 : zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 749 - 754. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023. Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD
  • KOŠÚTOVA, Natália - BERTÓK, Tomáš - LORENCOVÁ, Lenka - HÍREŠ, Michal - JÁNÉ, Eduard - KOZICS, Katarina - GÁBELOVÁ, Alena - TKÁČ, Ján. Exosomes as potential biomarkers for prostate cancer diagnosis. In Eurocarb 21, p. 423. Dostupné na internete: https://www.eurocarb2023.com/wp-content/uploads/2023/Abstract-book/Eurocarb21-Abstract-Book-1.pdf (The 21st European Carbohydrate Symposium) Typ: GII
  • TKÁČ, Ján - BERTÓK, Tomáš - JÁNÉ, Eduard - HÍREŠ, Michal - LORENCOVÁ, Lenka - PINKOVÁ GAJDOŠOVÁ, Veronika - ĎATKOVÁ, Anna - VRÁBLOVÁ, Veronika. Analysis of Glycans for Disease Diagnostic. In CECE 2023 : 18th International Interdisciplinary. - Brno, 2023, p. 24. ISBN 978-80-908154-0-7. (18th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis) Typ: AFG
  • TKÁČ, Ján - BERTÓK, Tomáš - JÁNÉ, Eduard - HÍREŠ, Michal - LORENCOVÁ, Lenka - PINKOVÁ GAJDOŠOVÁ, Veronika - ĎATKOVÁ, Anna - VRÁBLOVÁ, Veronika. Disease diagnostics by anylysis of glycans. In XXVII Biochemistry Congres : of Slovak and Czech societies for biochemistry and molecular biology with cooperation of Hungarian and Ukrainian biochemical societies. - Lamačská cesta 8/A, 840 05 Bratislava : Lovak Centre of cientific and Technical Information, p. 79. ISBN 978-80-8240-047-5. (50 years of Recombinant DNA- Past, Present, Future : FEBS + meeting) Typ: AFH
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus