Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Anna Kocifajová

Medzinárodné projekty

* INHAAR - Charakterizácia atmosférického aerosólu z pozemnej rádiometrie

International network for harmonization of atmospheric aerosol retrievals from ground based photometers

Doba trvania: 1.10.2022 - 31.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kocifaj Miroslav DrSc.

* BSS - Prachové častice v slnečnej sústave

The birth of solar systems (PLANETS)

Doba trvania: 1.9.2023 - 30.9.2027
Program: 5RP
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kocifaj Miroslav DrSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ