Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Daniel Škobla PhD.

Medzinárodné projekty

* COST Action CA20107 - Teória prepojenia a praktické otázky migrácie a náboženskej diverzity

COST Action CA20107 - Connecting Theory and Practical Issues of Migration and Religious Diversity

Doba trvania: 21.10.2021 - 20.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zachar Podolinská Tatiana PhD.


Národné projekty

* MaRoCoHazard - Marginalizované rómske koncentrácie v kontexte prírodných hrozieb a sociálnej nerovnosti

Marginalized Roma concentrations in the context of natural hazards and social inequality

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kidová Anna PhD.

* SCDI - Slovenské centrum digitálnych inovácií

Slovak Centre of Digital Innovations

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: Plán obnovy EÚ
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zachar Podolinská Tatiana PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ