Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Matúš Sýkora

interný doktorand
Ústav pre výskum srdca, CEM SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/ 3229 5418
ORCID:
Číslo ORCID