Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

MVDr. Juraj Kopáček DrSc.

Národné projekty

* DITIMA - Vývoj unikátneho TiMg kompozitného zubného implantátu

Development of unique TiMg composite dental implant

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Takáčová Martina PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ