Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

doc. Dr. Juraj Feník, PhD.

V Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV sa venujem translatologickému výskumu v rámci projektov zameraných na nový preklad Biblie z pôvodných jazykov do slovenčiny.