Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Ing. Miroslav Balog, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš** - BALOG, Miroslav. Firm performance over innovation cycle : evidence from a small European economy. In Journal of Innovation and Entrepreneurship, 2023, vol. 12, art. no. 40. (2022: 0.958 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2192-5372. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s13731-023-00298-9 (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030. VEGA č. 2/0042/23 : Hodnotenie dynamiky a charakteru zmien v slovenskej ekonomike v prudko sa meniacom externom prostredí) Typ: ADMB
  Citácie:
  [1.2] VU, Pham Minh - BINH, Tu Van - DUONG, Linh Nguyen Khanh. How social capital affects innovation, marketing and entrepreneurial orientation: the case of SMEs in Ho Chi Minh (Vietnam). In Journal of Innovation and Entrepreneurship, 2023, vol. 12, art. no. 81. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s13731-023-00350-8, Registrované v: SCOPUS
  [1.2] ZHANG, Zhenyu - ZHU, Ke QU, Jiaxuan. Intellectual Property Rights and Patented Knowledge: Implications for Financing Leases in the Clean Energy Sector of China. In Journal of the Knowledge Economy, 2023, 31 pp. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s13132-023-01596-z, Registrované v: SCOPUS
  [3.1] ANJUM, Arif. An Overview on the Crucial Nature of Innovation Strategies for Sustainable Businesses. In Indian Journal of Commerce and Management Studies, 2023, vol. 14, no. 03, pp. 21–29. Dostupné na: https://ijcms.in/index.php/ijcms/article/view/625
  [3.1] MORANTE DÁVILA, M. A. et al. Innovation and Entrepreneurship Skills in University Students, Amazonas, Peru, 2023. In Migration Letters, 2023, vol. 20, no. 7, pp. 557-575. Dostupné na: https://migrationletters.com/index.php/ml/article/view/4326/2977
  [3.1] WINARTO, Wintaro - WIDOWATI, Mustika. Key Factors of Prospective Students's Interest in Choosing a Study Program. In JOBS = Jurnal of Business Studies, 2023, vol. 9, no. 2, pp. 91-104. ISSN: 2467-8790. Dostupné na: https://jurnal.polines.ac.id/index.php/jobs/article/view/4851
 • BALOG, Miroslav. Arabské emiráty sú inovatívnejšie ako Slovensko. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 16.1. 2023. ISSN 1335-4701. Dostupné na internete: https://hnonline.sk/komentare/komentare/96061461-arabske-emiraty-su-inovativnejsie-ako-slovensko Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Konsolidácia verejných financií a inovácie u nás. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 23.10. 2023, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • KOTOROVÁ SLUŠNÁ, Ľubica - BALOG, Miroslav. Review of Indicators in the Context of Biobanking. In Biopreservation and Biobanking, 2023, vol. 21, no. 4, pp. 318-326. (2022: 1.6 - IF, Q3 - JCR, 0.526 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1947-5535. Dostupné na: https://doi.org/10.1089/bio.2022.0073 (ITMS: 313010AFG5 : Systémová verejná výskumná infraštruktúra - biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia) Typ: ADMA
 • KOTOROVÁ SLUŠNÁ, Ľubica - NEMCOVÁ, Edita - POLAČKOVÁ, Zuzana - DOKUPILOVÁ, Dušana - JECK, Tomáš - BALÁŽ, Vladimír - BALOG, Miroslav - PORUBČINOVÁ, Martina. Economic Aspects of Rare Diseases: Unequal Access To Benefits from Research Advancements. In Economic and Social Development : 91st International Scientific Conference on Economic and Social Development: book of proceedings. Editors: Sanda Rasic Jelavic, Maria do Rosario Anjos, Diana Plantic Tadic. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2023, p. 30-38. ISSN 1849-7535. (ITMS: 313010AFG5 : Systémová verejná výskumná infraštruktúra - biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia. Economic and Social Development : International Scientific Conference on Economic and Social Development) Typ: AFC
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus