Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Ivana Borovská PhD.

Národné projekty

* Štrukturálne usporiadanie pre-mRNA nevyhnutné pre exonizáciu Alu

RNA structural determinant of Alus exonization

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Královičová Jana PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ