Informačná stránka zamestnanca SAV

Agáta Šústová Drelová M.Litt., PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny
Trust and distrust in political environment of the Cold War Europe
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Zavacká Marína M.A., PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ