Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

Agáta Šústová Drelová, MLitt., PhD.

Vedecké zameranie:
- kultúrne a intelektuálne dejiny Československa po roku 1945
- dejiny náboženstva v strednej a východnej Európe
- dejiny národnej identity a nacionalizmu na Slovensku po roku 1945
Vzdelanie a kvalifikačný postup:
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, odbor politológia Bc. 2008
Univerzita v St. Andrews, Škótsko, Spojené Kráľovstvo, odbor história a medzinárodné vzťahy, MLitt 2010
Univerzita v Exeteri, Anglicko, Spojené Kráľovstvo, odbor história, DPhil. (PhD) 2015
Higher Academy of Education, Spojené Kráľovstvo, Associate Fellow of the Higher Academy of Education, FHEA, 2012.
University of Cambridge, Woolf Institute, - Jews, Christians and Muslims in Europe: Modern Challenges, alumni 2016.
Študijné pobyty:
Imre Kertész Kolleg, Friedrich-Schiller-Universität, Jena, Nemecko, Október 2016 – Marec 2017