Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Michal Ščepán PhD.

Národné projekty

Identita a pamäť v hudbe 20. storočia: metamorfózy a interakcie

-

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ščepán Michal PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ