Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. art. Kristina Lomen PhD.

Národné projekty

* Historické pramene tradičného slovenského spevu: typológia, rekonštrukcia, interpretácia

Historical Sources of Traditional Slovak Singing: Typology, Reconstruction, Interpretation

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Urbancová Hana DrSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ