Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

Mgr. art. Kristina Lomen, PhD.

Rok narodenia: 1989
Vzdelanie: Katedra teórie hudby, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave (2013)
Tituly a vedecké hodnosti: PhD. (Ústav hudobnej vedy SAV, 2017)
Vedecký kvalifikačný stupeň: IIb
Vedecko-výskumné zameranie (odbor; špecializácia): Vedecko-výskumné úlohy v oblasti muzikológie a etnomuzikológie so zameraním na výskum piesňovej tradície etnických minorít
Rok nástupu na pracovisko: 2017