Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Katarína Zakuťanská - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • HU, Po-Sheng** - TOMAŠOVIČOVÁ, Natália - CHOU, Hsiu-Jen - LI, Meng-Chang - VOJTKO, Marek - ZAKUŤANSKÁ, Katarína - MAJOROŠOVÁ, Jozefína - CHEN, Shean-Jen - KOPČANSKÝ, Peter. Hyperthermia Induced by Near-Infrared Laser-Irradiated CsWO3 Nanoparticles Disintegrates Preformed Lysozyme Amyloid Fibrils. In Nanomaterials-Basel, 2020, vol. 10, no. 3, art. no. 442. (2019: 4.324 - IF, Q2 - JCR, 0.858 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2079-4991. Typ: ADCA
  • LACKOVÁ, Veronika** - TOMAŠOVIČOVÁ, Natália - OLEJNICZAK, Andrzej - ZAKUŤANSKÁ, Katarína - MAJOROŠOVÁ, Jozefína - HU, Po-Sheng - KOPČANSKÝ, Peter. Bio-inorganic nanocomposites of lysozyme amyloid fibrils and magnetic nanoparticles of different shape anisotropy. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2020, vol. 502, art. no. 166515. (2019: 2.717 - IF, Q2 - JCR, 0.658 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853.(ICMF 2019 : International Conference on Magnetic Fluids). Typ: ADCA
  • ZAKUŤANSKÁ, Katarína - TOMAŠOVIČOVÁ, Natália** - ÉBER, Nándor - TÓTH-KATONA, Tibor - KOVÁČ, Jozef - LACKOVÁ, Veronika - JADZYN, Jan - KOPČANSKÝ, Peter. Alternating current magnetic susceptibility of ferronematics: The case of high concentration of magnetic nanoparticles. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2020, vol. 500, art. no. 166331. (2019: 2.717 - IF, Q2 - JCR, 0.658 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus