Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Katarína Kónyová PhD.

Národné projekty

* NANOFLIT - Nano-funkcionalizácia kvapalín pre olejové transformátory

Nano-functionalization of liquids for liquid-immersed transformers

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Rajňák Michal PhD.

* Procesy samousporiadania v mäkkých hybridných zmesiach kvapalných kryštálov a nanočastíc

Self-organization processes in soft hybrid mixtures of liquid crystals and nanoparticles

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tomašovičová Natália CSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ