Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Zuzana Kaššaiová - projektová činnosť

Národné projekty

* Kognitívne a sociálne zručnosti podporujúce kvalitu rozhodovania a celkového výkonu práce u členov posádok záchrannej zdravotnej služby
Cognitive and social skills supporting decision making and the quality of performance of Emergency medical services crew members. Cognitive and social skills supporting decision making and the quality of performance of Emergency medical services crew memb
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gurňáková Jitka PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ