Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Dominika Batťányi PhD.

Národné projekty

* Biomarkery nutričného a zdravotného statusu hospodárskych zvierat

Nutritional and health biomarkers in farm animals

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Grešáková Ľubomíra PhD.

* NANOREDUMET - Kŕmne aditíva s obsahom zinku ako stratégia zníženia emisií metánu u prežúvavcov s endoparazitmi

Zinc feed additives as a strategy to reduce methane emissions in ruminants with endoparasites

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Váradyová Zora PhD

* ALTZINC - Potenciál a perspektíva alternatívnych zdrojov zinku vo výžive hospodárskych zvierat

Potential and prospect of alternative zinc sources in animal nutrition

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čobanová Klaudia PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ