Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Adriana Annušová PhD.

Národné projekty

MOXIO - Biologický osud nanokomplexov oxidu železa a molybdén oxidu a ich využiteľnosť v terapii

Biological fate and therapeutic applicability of iron oxide-molybdenum oxide nanocomplexes

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Annušová Adriana PhD.

Návrh a optimalizácia biokonjugačných stratégii inovatívnych 2D fototermálnych nanomateriálov s tumor-navádzajúcimi peptidmi

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Annušová Adriana PhD.

NanoCAre - Využitie nanomedicíny v boji proti rakovine pankreasu prostredníctvom zacielenia nádorovo-asociovanej karbonickej anhydrázy IX.

Nanomedical approach to fight pancreatic cancer via targeting tumor- associated carbonic anhydrase IX

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Annušová Adriana PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ