Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Jakub Hagara - projektová činnosť

Národné projekty

* Pokročilé monochromátory s pridanou funkcionalitou úpravy zväzku pre röntgenovú metrológiu a röntgenové zobrazovanie
Advanced monochromators with added functionality of the beam conditioning for X-ray metrology and X-ray imaging
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jergel Matej DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ