Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Mgr. Kristína Bilková, PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/57510182
ORCID:
Číslo ORCID