Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Mgr. Lucia Hargašová, PhD.

vedecká tajomníčka/postdoktorandka
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4
Slovenská republika
Výskumné zameranie:
rodičovská rola, učiteľská rola, náhradné rodičovstvo, začleňovanie minorít
ORCID:
Číslo ORCID