Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Róbert Karul, PhD.

člen Predsedníctva SAV pre 3. oddelenie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Slovenská republika