Informačná stránka zamestnanca SAV

prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • MARCIN, Miroslav** - PRIBULOVÁ, Zuzana - KAČMARČÍK, Jozef - VERCHENKO, Valeriy Yu. - SHEVELKOV, Andrei V. - CAMBEL, Vladimír - ŠOLTÝS, Ján - SAMUELY, Peter. Local Magnetometry of Superconducting Mo8Ga41 and Mo7VGa41: Vortex Pinning Study. M. Marcin, Z. Pribulová, J. Kačmarčík, V.Yu. Verchenko, A.V. Shevelkov, V. Cambel, J. Šoltýs, P. Samuely. In Acta Physica Polonica A, 2020, vol. 137, no. 5, p. 794-796. (2019: 0.579 - IF, Q4 - JCR, 0.214 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1898-794X.(CSMAG ´19 : Czech and Slovak Conference on Magnetism). Typ: ADCA
  • ŠOFRANKO, Ondrej** - LERICHE, R. - MORALES, A.P. - CREN, T. - SASAKI, S. - CARIO, L. - SZABÓ, Pavol - SAMUELY, Peter - SAMUELY, Tomáš. Periodic Surface Modulation of (LaSe)(1.14)(NbSe2) Observed by Scanning Tunneling Microscopy. In Acta Physica Polonica A, 2020, vol. 137, no. 5, p. 785-787. (2019: 0.579 - IF, Q4 - JCR, 0.214 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1898-794X.(CSMAG ´19 : Czech and Slovak Conference on Magnetism). Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus