Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.

členka Predsedníctva SAV pre 2. oddelenie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Slovenská republika
Tel.: 02/ 57510147