Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Ing. Miloš Kosterec PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* Logika, epistemológia a metafyzika fikcie
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vacek Martin PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ