Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Ing. Miloš Kosterec PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* Pavel Tichý o indivíduách, rolách a Bohu
Pavel Tichý on Individuals, Roles, and God
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Glavaničová Daniela PhD.
Doba trvania: 1.11.2021 - 1.8.2023


Národné projekty

* Logika, epistemológia a metafyzika fikcie
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vacek Martin PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ