Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Ing. Miloš Kosterec PhD.

Medzinárodné projekty

Nevyhnutnosť Božej existencie: Božie mená a modalita

-

Doba trvania: 1.5.2023 - 31.8.2024
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ing. Kosterec Miloš PhD.

* Osoby zodpovednosti: Ľudské, Zvieracie, Umelé, Božské

Persons of Responsibility: Human, Animal, Artificial, Divine

Doba trvania: 1.5.2023 - 31.8.2024
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Vacek Daniela PhD.


Národné projekty

* TECHNE - Filozofické a metodologické výzvy inteligentných technológií

Philosophical and methodological challenges of intelligent technologies

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Vacek Daniela PhD.

* Zodpovednosť a modálna logika

Responsibility and Modal Logic

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Pascucci Matteo PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ