Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Eduard Jáné PhD.

Národné projekty

* Vývoj ultracitlivých tlačených (bio)senzorov s využitím kuchynského odpadu

Development of ultrasensitive printed (bio)sensors using kitchen waste

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Opálková Šišková Alena PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ