Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

RNDr. Jana Bellová, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BAKOŠOVÁ, Anetta - PITEĽOVÁ, Alexandra - ČIPÁK, Ľuboš - KOLESÁR, P. - BENKŐ, Zsigmónd - MOLNÁROVÁ, Lucia - ČIPÁKOVÁ, Ingrid - ALTMANOVÁ, V. - SELICKÝ, Tomáš - BELLOVÁ, Jana - BARÁTH, Peter - PALEČEK, J. - KREJČÍ, L. - GREGAN, Juraj - POLÁKOVÁ, Silvia. Dbl2 is associated with helicase-containing complexes SCFFbh1 and ml1-MHF. In The 11th International Fission Yeast Meeting (POMBE2023) : Program and Abstracts, Hiroshima, Japan, May 28th - June 2nd, 2023. 1. vyd. - Hiroshima : Hiroshima University, 2023, p. 146. (POMBE2023) Typ: GII
  • PERNIŠ, Miroslav - SALAJ, Terézia - BELLOVÁ, Jana - DANCHENKO, Maksym - BARÁTH, Peter - KLUBICOVÁ, Katarína**. Secretome analysis revealed that cell wall remodeling and starch catabolism underlie the early stages of somatic embryogenesis in Pinus nigra. In Frontiers in Plant Science, 2023, vol.14, art.no.1225424. (2022: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 1.231 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1664-462X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1225424 Typ: ADCA
  • PERNIŠ, Miroslav - SALAJ, Terézia - BELLOVÁ, Jana - DANCHENKO, Maksym - BARÁTH, Peter - KLUBICOVÁ, Katarína. The role of the secretome in the early stages of somatic embryogenesis in Pinus nigra. In 5th INPPO Conference : book of abstracts, 22-25 May 2023. - Thessaloniki : International Plant Proteomics Organization, 2023, p. 72. Typ: GII
  • POLJOVKA, Andrej - MUSIL, Miloš - BEDNÁŘ, David - CHOVANOVÁ, Katarína - BAUEROVÁ, Vladena - BELLOVÁ, Jana - KOHÚTOVÁ, Lenka - BARÁTH, Peter - ZÁMOCKÝ, Marcel**. Comparison of Fungal Thermophilic and Mesophilic Catalase–Peroxidases for Their Antioxidative Properties. In Antioxidants, 2023, vol. 12, iss. 7, art. no. 1382. (2022: 7 - IF, Q1 - JCR, 1.084 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2076-3921. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/antiox12071382 (VEGA č. 2/0012/22) Typ: ADMA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus