Informačná stránka zamestnanca SAV

MUDr. Martin Schön, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • TOMKOVÁ, Mária - SCHÖN, Martin - SLOBODOVÁ, Lucia - LAIFEROVÁ, Nikoleta - ŠUTOVSKÝ, Stanislav - TURČÁNI, Peter - UKROPCOVÁ, Barbara - UKROPEC, Jozef. Akútnym cvičením navodené zmeny sérového irisínu korelujú s kognitívnym metabolickým zdravím seniorov. In Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. - Praha, CZ, 2019, vol. 22, suppl. 1, p. 52. (2018: 0.110 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-9326.(Diabetologické dny. APVV-15-0253 : Molekulárne mediátory účinkov fyzickej aktivity a karnozínu u pacientov s preklinickými a včasnými štádiami neurodegeneratívnych ochorení. VEGA 2/0107/18 : Synergické účinnky cvičenia a suplementácie karnozínom na motoriku, metabolizmus a charakteristiky kostrového svalu u pacientov vo včasných štádiách Parkinsonovej choroby). Typ: AFG
  • UKROPEC, Jozef - TOMKOVÁ, Mária - SCHÖN, Martin - SLOBODOVÁ, Lucia - LAIFEROVÁ, Nikoleta - NEMEC, Michal - ŠUTOVSKÝ, Stanislav - TURČÁNI, Peter - VALKOVIČ, P. - UKROPCOVÁ, Barbara. Circulating myokine irisin levels modulated by an acute bout of aerobic exercise are linked to cognitive functions and metabolism in the elderly. In 24th Annual congress of the European college of sport science : book of abstracts. - Praha : Karlova Univerzita, 2019, p. 495. ISBN 978-3-9818414-2-8.(APVV-15-0253 : Molekulárne mediátory účinkov fyzickej aktivity a karnozínu u pacientov s preklinickými a včasnými štádiami neurodegeneratívnych ochorení. VEGA 2/0107/18 : Synergické účinnky cvičenia a suplementácie karnozínom na motoriku, metabolizmus a charakteristiky kostrového svalu u pacientov vo včasných štádiách Parkinsonovej choroby. Annual congress of the European college of sport science). Typ: AFG

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus