Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Igor Kokavec PhD.

Národné projekty

Bentický život v krasových prameňoch: Ekologická izolovanosť pramenného habitatu, funkčné zloženie a fylogenetická diverzita bentických organizmov

-

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kokavec Igor PhD.

* URPON - Pondy v mestskom prostredí – biodiverzita, nepôvodná biota a ekologická kvalita

Ponds in the urban environment - biodiversity, non-native biota and ecological quality

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Čejka Tomáš PhD.

Veľkoplošná projekcia živých objektov a videí na vedecko-popularizačných podujatiach pre atraktívnejšiu prezentáciu laboratória hydrobiológie Ústavu zoológie SAV

-

Doba trvania: 13.4.2023 - 31.12.2023
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kokavec Igor PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ