Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

prof. PhDr. Marian Zervan CSc.

Národné projekty

* TKHSU - Tvorba a kritika hodnôt v súčasnom umení (výtvarné umenie, divadlo, film)

Creation and Crique of Values in Contemporary Arts (Visual Arts, Theater, Film)

Doba trvania: 1.7.2020 - 24.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Grúň Daniel PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ