Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Ľubica Ditmarová, PhD. - publikačná činnosť

Publikačná činnosť za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

  • JAMNICKÁ, Gabriela - KONÔPKOVÁ, Alena** - FLEISCHER, Peter jr. - KURJAK, Daniel - PETRÍK, Peter - PETEK, Anja - HUDÓKOVÁ, Hana - FLEISCHER, Peter - HOMOLOVÁ, Zuzana - JEŽÍK, Marek - DITMAROVÁ, Ľubica. Physiological vitality of Norway spruce (Picea abies L.) stands along an altitudinal gradient in Tatra National Park. In Central European Forestry Journal, 2020, vol. 66, iss. 4, s. 227-242. (2019: 0.241 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 2454-034X. Typ: ADNB
  • KONÔPKOVÁ, Alena - HÚDOKOVÁ, Hana** - JEŽÍK, Marek - KURJAK, Daniel - JAMNICKÁ, Gabriela - DITMAROVÁ, Ľubica - GÖMÖRY, Dušan - LONGAUER, R. - TOGNETTI, Roberto - PŠIDOVÁ, Eva. Origin rather than mild drought stress influenced chlorophyll a fluorescence in contrasting silver fir (Abies alba Mill.) provenances : Special issue in honour of Prof. Reto J. Strasser. In Photosynthetica : international journal for photosynthesis research, 2020, vol. 58, special iss., p. 549-559. (2019: 2.562 - IF, Q2 - JCR, 0.797 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0300-3604. Dostupné na internete: <https://ps.ueb.cas.cz/pdfs/phs/2020/02/37.pdf>. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus