Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

RNDr. Ľubica Ditmarová, PhD.

riaditeľka
Ľ. Štúra 2, 960 53 Zvolen
Slovenská republika
Tel.: 045/ 5241 107